Rejsmeddinhund.dk

Generelle regler

Alle danske hunde skal være i besiddelse af følgende, uanset om hunden bliver i landet, eller man tager den med til udlandet:
- Være id-mærket
- Registreret i Dansk Hunderegister
- Have en ansvarsforsikring
- Være lovpligtig vaccineret

 

Id-mærket
Id-mærkningen kan enten bestå af en microchip, som med en kanyle skydes ind i hundens nakke/ryg. Chippen er 0,8 mm tyk og 3 mm lang. Kører man en lille scanner hen over stedet, hvor chippen sidder, kommer der et nummer frem på scanneren. På denne måde kan man registrere hunden. Nummeret står i Dansk Hunderegisters arkiver, og således gør det det lettere at identificere en hund. Microchippen bliver injiceret som en almindelig vaccination.
Man kan også lade hunden tatovere, men tatoveringen bliver let utydelig efter nogle år, og det er smertefuldt for hunden. I øvrigt så vil det fra 3. juli 2011 kun være microchip, som kan accepteres som en korrekt ID-mærkning.

Registrering i Dansk Hunderegister
Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden er mærket og anmeldt til registrering i Dansk Hunderegister, senest når den er fire måneder gammel. Indføres en hund, der er over fire måneder gammel, fra udlandet, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden fire uger efter indførslen er mærket og anmeldt til registrering.

Ansvarsforsikring
Din hund skal have en lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du kan blive pålagt, hvis hunden forvolder skade på andre personer, deres ting eller dyr.

Lovpligtig vaccination
Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Det kan være en god ide at lade hunden vaccinere mod rabies, især hvis den opholder sig i et område med mange flagermus, men dette er ikke lovpligtigt.

Skal hunden en tur over grænsen, gælder der udvidede regler, som omtales i Rejse i Europa.

Nyttige links:
Dansk Hunderegister: www.danskhunderegister.dk
Dansk Kennelklub: www.dansk-kennel-klub.dk
Forsikring: Kontakt dit forsikringsselskab
Vaccinationer: Kontakt din dyrlæge

 

 
Danish(DK)English (United Kingdom)
gratis periode ophører den 1/6 2009
sat på den 5. Maj 2009
sat på den 14 maj 2009 udløber 14- juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 15 september 2010

Ikke alle hunde har det så godt som vores! Støt: