Rejsmeddinhund.dk

Rejse i Europa

(Gælder ikke Storbritannien, Sverige, Irland og Malta)

Rejse fra Danmark til andre EU-lande
3. juli 2004 trådte fælles EU-regler for rejse med hunde i kraft. Det betyder, at indførselskravene er ens i alle EU-landene. Fra januar 2012 er de ellers skrappere regler for rejse til Storbritannien, Sverige, Irland og Malta, ændret. Se herom i afsnittet Rejse i Storbritannien og Sverige.

ID-Mærket
Der gælder de samme regler for ID-mærket, når det gælder rejsen i udlandet, men husk, at fra 3. juli 2011 vil det kun være en mikrochip, som kan accepteres som en korrekt ID-mærkning. Id og vaccination skal være sket mindst tre uger inden afrejse.

Vaccinationer
Hunden skal vaccineres mod hundesyge og parvovirus, jfr. de generelle regler for Danmark. Det er vigtigt, at seneste vaccinationsdato ikke er ældre end den dato, hvor dyret er blevet ID-mærket. NB! Hvis vaccinationsdatoen er ældre end mærkningsdatoen, vil vaccination ikke entydigt kunne kædes til dyret, som så vil blive betragtes som uvaccineret, og dermed i strid med reglerne.
Herudover skal hunden skal være rabiesvaccineret. Vaccinationen skal være foretaget mindst 21 dage før afrejsen. Har dyret allerede en rabiesvaccination, og er den stadig gyldig, behøver man ikke at vaccinere dyret på ny. Ved rettidig revaccination kan man rejse straks. Hvor længe en rabiesvaccination er gyldig afhænger af vaccineproducentens anvisninger. I Danmark anvendes typisk Rabisin. Producenten af Rabisin anbefaler, at revaccination foretages hvert 3. år. Dog skal dyr, som vaccineres før 1 års alderen revaccineres igen efter 1 år, og først herefter hvert 3. år. Spørg den praktiserende dyrlæge, hvis du er i tvivl. Hvis hunden er rabiesvaccineret før den 3. juli 2004, skal revaccination ske i henhold til de gamle rejseregler, altså et år efter. Er dyret derimod vaccineret efter d. 3. juli 2004 (ikrafttrædelsesdatoen inkl.) er vaccinationen gyldig i 3 år.

Spørg din dyrlæge om din hund eventuelt bør være dækket ind med andre behandlinger. Det er altid bedre at forebygge end at behandle.

 

 

Hundepas
I 2004 blev det indført ved lov, at hunde for at komme med på rejse i Europa skal have hundepas. Der gælder særlige regler for hunde, der rejser uledsaget, her skal reglerne for kommerciel handel opfyldes, også selvom hunden ikke skal sælges.Passet udstedes af din lokale dyrlæge og er kun gyldigt, hvis det fremgår, at dyret er vaccineret mod rabies (hundegalskab), og dyrlægen har underskrevet og stemplet det. Inden dyret kan få et pas, skal ejeren sørge for at: Hunden har en letlæselig tatovering eller er chipmærket (ISO-standard).

Hvalpe under tre måneder
Det er op til hver enkelt medlemsstat, om de vil tillade indførsel af uvaccinerede dyr under tre måneder. Dyrene skal, hvis medlemsstaten tillader indførsel af et uvaccineret dyr, stadig ledsages af et pas, og de skal kunne identificeres med en chip eller en tatovering. Passet skal altid med – også til Norden.

Altså ved rejse i EU – udover hvad hunden skal have i Danmark:

  • Id-mærkning og vaccination mindst tre uger inden afrejse
  • EU Pas til selskabsdyr
  • Gyldig rabiesvaccination

Så når hunden er rettidigt id-mærket og registreret, har en ansvarsforsikring, er rettidigt vaccineret, og alt, der skal indføres i passet, er indført i passet, er den parat til at tage af sted rundt i Europa. For Storbritannien, Sverige, Irland og Malta - samt transit gennem Sverige er reglerne også her ændret pr. januar 2012. Se herom i Rejse til Storbritannien og Sverige.

Nyttige links:
Dansk Hunderegister: www.hunderegister.dk
Fødevarestyrelsen:
 www.foedevarestyrelsen.dk
Den Danske Dyrlægeforening: www.ddd.dk

 
Danish(DK)English (United Kingdom)
gratis periode ophører den 1/6 2009
sat på den 5. Maj 2009
sat på den 14 maj 2009 udløber 14- juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 21 maj 2009 udløber 21 juli 2009
sat på den 15 september 2010

Ikke alle hunde har det så godt som vores! Støt: